0_dao-ngan-than-xa-4-1.jpg

Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới - Số 1: Kato Shiro Zaemon, ông tổ nghề gốm vùng Seto của Nhật Bản

22-11-2018

NIENLICH.VN - Theo truyền thuyết vùng Seto, vào đầu thế kỷ XII, ông Toshiro định cư ở Mikawa sau khi thấy rằng đất nơi đây có lợi cho việc lấy đất nung, và ông đã chế tạo ra lò nung đầu tiên, bắt đầu kinh doanh gốm tại khu vực hiện nay được gọi là Seto.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2