• Trang chủ
  • 10 năm ngày thành lập trường đại học hải dương - Niên lịch
  • > Tag
  • > 10 năm ngày thành lập trường đại học hải dương
0_nien-lich_wowtime_Dh_Hai-Duong-03.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 10 năm ngày thành lập Trường Đại học Hải Dương ( 26/07/2011 – 26/07/2021)

25-07-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Đại học Hải Dương là Trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, được thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương và được đổi tên theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2