• Trang chủ
  • 10 sự kiện nổi bật của việt nam năm 2021 - Niên lịch
  • > Tag
  • > 10 sự kiện nổi bật của việt nam năm 2021
0_nienlich-wowtime_10-su-kien-noi-bat_VN-2021.jpg

10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2021

27-12-2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch COVID-19... là một số sự kiện nổi bật. 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2021 do TTXVN bình chọn bao gồm: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện thành công chiến lược vaccine; ban hành 5 văn bản quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Việt Nam tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác đa phương; biến động lớn của nền kinh tế và nỗ lực duy trì một số trụ cột tăng trưởng; lần đầu tiên đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thể thao Việt Nam giành được những thành tích ấn tượng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2