0_nienlich_wowtimes_cay-Troi-1000-nam-tuoi_anh-bia.jpg

[WOWTIMES - Bách Niên Cổ Thụ] (P.87) Cây trôi cổ thụ 1.000 năm tuổi - "Báu vật" của làng Bình Đà, xã Bình Minh,huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

30-06-2023

[NIENLICH.VN-WOWTIMES] Làng Bình Đà, xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) ngày xưa vang danh khắp cả nước với nghề truyền thống làm pháo, nơi đây còn nổi tiếng với cây trôi cổ thụ hơn 1.000 năm tuổi, báu vật của làng, cây trôi đã được công nhận là “Cây Di sản Việt Nam” năm 2016.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2