• Trang chủ
  • 14 năm ngày thành lập công ty cổ phần thương mại bia hà nội (habeco trading) - Niên lịch
  • > Tag
  • > 14 năm ngày thành lập công ty cổ phần thương mại bia hà nội (habeco trading)
0_Cong-ty-Co-phan-Thuong-mai-Bia-Ha-Noi-sp.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 14 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading) (08/12/2006 - 08/12/2020)

08-12-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading - Hanoi Beer Trading joint Stock Company) là Công ty con có cổ phần chi phối của ổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội (HABECO), có nhiệm vụ phân phối toàn bộ sản phẩm Bia hơi Hà Nội theo chiến lược kinh doanh chung của Công ty mẹ. HABECO Trading được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103014976 ngày 8/12/2006 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2007.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2