125361_chucmung_04.jpg

Bản tin niên lịch - Ngày 14/11/2016

14-11-2016

(Nienlich.vn) Trung tâm Niên lịch Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng gửi lời chúc mừng đến các Đơn vị. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt nhiều thành tựu và phát triển hơn nữa trong những chặng đường tiếp theo.

Content1 (mobil)
Trang 17 của 17 trang (162 bài)Đầu<...1617
Content2 (mobil)
content2