• Trang chủ
  • 19 năm ngày thành lập công ty tnhh thiết bị minh tâm (mitalab) - Niên lịch
  • > Tag
  • > 19 năm ngày thành lập công ty tnhh thiết bị minh tâm (mitalab)
0_CONG-TY-TNHH-THIET-BI-MINH-TAM-ky-niem-18-nam.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 19 năm ngày thành lập công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm (Mitalab) (27/11/2001– 27/11/2020)

27-11-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Được thành lập ngày 27/11/2001, 19 năm xây dựng và phát triển, tập thể những con người Minh Tâm đã đoàn kết nỗ lực từng bước phát triển, khẳng định vị thế và uy tín để đến ngày hôm nay, Minh Tâm đã trở thành một trong những công ty thiết bị y tế hàng đầu Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2