0_1280px-Douglas_Engelbart-s_prototype_mouse_-_Compu.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm – 17.11.2022 - Kỷ niệm 52 năm Douglas Carl Engelbart phát minh ra chuột vi tính, năm 1970

17-11-2022

(Worldkings.org - kyluc.vn) Douglas Carl Engelbart chưa bao giờ nhận được bất kỳ khoản tiền bản quyền nào cho việc phát minh ra chuột máy tính của mình.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (12 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2