• Trang chủ
  • 22 năm ngày thành lập công ty thủy điện ialy - Niên lịch
  • > Tag
  • > 22 năm ngày thành lập công ty thủy điện ialy
0_nienlich_wowtime_banner-ky-niem_22-nam_CTY_Thuy-di.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 22 năm ngày thành lập Công ty Thủy điện Ialy (28/02/2000 - 28/02/2022)

27-02-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Ngày 28/02/2000, Nhà máy Thủy điện Ialy được thành lập theo Quyết định số 10/2000/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Từ đó trở thành ngày truyền thống của các thế hệ CBCNV đã và đang đang gắn bó cùng Công ty.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2