• Trang chủ
  • 26 năm ngày thành lập công ty cổ phần misa - Niên lịch
  • > Tag
  • > 26 năm ngày thành lập công ty cổ phần misa
0_Anh-nhan-vien_MISA.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 26 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần MISA (25/12/1994– 25/12/2020)

25-12-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Ngày 25/12/1994, MISA thành lập với tên gọi “MISA group” với định hướng sản xuất phần mềm đóng gói (khởi đầu là phần mềm kế toán).

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2