• Trang chủ
  • 27 năm ngày thành lập công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thủ đức ( timexco) - Niên lịch
  • > Tag
  • > 27 năm ngày thành lập công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thủ đức ( timexco)
0_nien-lich_wowtime_TIMEXCO.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 27 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức ( TIMEXCO) (07/02/1995 - 07/02/2022)

06-02-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức ( TIMEXCO ) tiền thân là Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức được thành lập theo quyết định số 728/QĐ-US-NCVX ngày 07/02/1995 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở hợp nhất Công ty Thương Nghiệp Tổng hợp Thủ Đức (9/1976) và Công ty Vật tư Tổng hợp Huyện Thủ Đức (6/1979).

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2