0_ipiccy_image-4.jpg

[WOWTIMES: Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2024] HiPT: Hành trình 30 năm đi đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin của Việt Nam

25-03-2024

Được thành lập ngày 18/6/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT do 14 thành viên sáng lập, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, HiPT là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin của Việt Nam.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 9 trang (83 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2