• Trang chủ
  • 32 năm ngày thành lập công ty tnhh sx – tm nhựa chợ lớn - Niên lịch
  • > Tag
  • > 32 năm ngày thành lập công ty tnhh sx – tm nhựa chợ lớn
0_wowtimes_nienlich_Nhua_ChoLon-01.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 32 năm ngày thành lập Công ty TNHH SX – TM Nhựa Chợ Lớn (14/05/2015 - 14/05/2022) (1990-2022)

14-05-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Thành lập năm 1990 với tên Cơ Sở NHỰA CHỢ LỚN đặt tại số 08 Lý Chiêu Hoàng, quận 6, TP. Hồ Chí Minh với diện tích nhà xưởng khoảng 2.000 m2 chủ yếu phục vụ thị trường TP. Hồ Chí Minh. NHỰA CHỢ LỚNđược cấp phép vào ngày 14/05/2015 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2