• Trang chủ
  • 34 năm ngày thành lập trường cđ sư phạm trung ương nha trang - Niên lịch
  • > Tag
  • > 34 năm ngày thành lập trường cđ sư phạm trung ương nha trang
0_nien-lich_WOWTIME_CD_SP-tw_Nha-Trang-2.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 34 năm ngày thành lập Trường CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang (26/09/1987 - 26/09/2021)

25-09-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang tiền thân là Trường trung học Sư phạm Nuôi dạy trẻ TW3 (Quyết định số 761/QĐ ngày 26 tháng 9 năm 1987 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc thành lập Trường THSP Nuôi dạy trẻ TW3)

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2