• Trang chủ
  • 36 năm ngày thành lập tổng công ty thuốc lá việt nam - Niên lịch
  • > Tag
  • > 36 n��m ngày thành lập tổng công ty thuốc lá việt nam
0_vinataba-truso.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 36 năm ngày thành lập Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (05/4/1985 – 05/4/2021)

04-04-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Ngày 05/4/1985, Liên hiệp các Xí nghiệp Thuốc lá Việt Nam - Tiền thân của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA), đã được thành lập theo Nghị định số 108/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2