• Trang chủ
  • 38 năm ngày thành lập công ty cổ phần du lịch long phú - Niên lịch
  • > Tag
  • > 38 năm ngày thành lập công ty cổ phần du lịch long phú
0_nienlich_wowtime_long-phu.png

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 38 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Du lịch Long Phú (13/01/1984 - 13/01/2022)

13-01-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tiền thân của Công ty cổ phần Du lịch Long Phú hiện nay là Công ty nuôi Khỉ Phú Khánh được thành lập ngày 13/01/1984 do Chính phủ Liên Xô đầu tư toàn bộ về vốn, con giống, kỹ thuật nuôi cũng như bao tiêu sản phẩm. Mục đích nuôi Khỉ để xuất khẩu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2