• Trang chủ
  • 45 năm ngày thành lập công ty cp in sách giáo khoa tp. hồ chí minh - Niên lịch
  • > Tag
  • > 45 năm ngày thành lập công ty cp in sách giáo khoa tp. hồ chí minh
0_nienlich_wowtimes_cty-cp_in-sach_giao-khoa_TP-HCM.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 45 năm ngày thành lập Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp. Hồ Chí Minh (07/05/1977 - 07/05/2022)

07-05-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Ngày 07/05/1977 Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 557/QĐXB thành lập Xí nghiệp in sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh. Đến nay Xí nghiệp đã được chuyển thành công ty cổ phần in sách giáo khoa Tp.Hồ Chí Minh.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2