0_Tong-Cong-ty-Dich-vu-Vien-thong-VNPT-Vinaphone.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 24 năm ngày thành lập Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT - Vinaphone) (26/6/1996 – 26/6/2020)

26-06-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] VinaPhone là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), là đơn vị kinh doanh chủ lực và có vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị của Tập đoàn VNPT.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2