• Trang chủ
  • 55 năm ngày thành lập trường đh công nghiệp dệt may hà nội - Niên lịch
  • > Tag
  • > 55 năm ngày thành lập trường đh công nghiệp dệt may hà nội
0_nienlich_wowtime_DH-Det-May_Ha-Noi_khuon-vien-co-s.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 55 năm ngày thành lập Trường ĐH Công Nghiệp Dệt May Hà Nội (19/01/1967 - 19/01/2022)

19-01-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập theo định hướng ứng dụng, tiền thân là trường Đào tạo Bồi dưỡng Kỹ thuật Nghiệp vụ May mặc được thành lập theo Quyết định số 27/NT ngày 19/01/1967 của Bộ trưởng Bộ Nội thương.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2