0_nien-lich_WOWTIME_nganhangacb.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 28 năm ngày thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu(ACB) (04/06/1993 04/06/2021)

04-06-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (Asia Commercial Joint Stock Bank), được gọi tắt là Ngân hàng Á Châu (ACB), chính thức đi vào hoạt động kinh doanh ngày 4 tháng 6 năm 1993.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2