0_IBM-cong-ty-cung-cap-phan-mem-hang-dau-the-gioi.jpg

IBM, công ty cung cấp phần mềm hàng đầu thế giới

19-09-2020

KYLUC.VN - International Business Machines, hay tiền thân của nó là Công ty ghi âm điện toán Computing-Tabulating-Recording Company (CTR), được thành lập vào ngày 16/6/1911 bởi nhà tài chính Charles Ranlett Flint.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2