0_alelia-03.jpg

Người phụ nữ da đen cao tuổi nhất Hoa Kỳ vừa sinh nhật lần thứ 114

16-07-2019

NIENLICH.VN - Theo Nhóm nghiên cứu Gerontology, bà Murphy là người cao tuổi nhất hạng thứ tám trên thế giới, chỉ có năm phụ nữ từ Nhật Bản và hai phụ nữ khác từ Pháp lớn tuổi hơn. Bà Murphy cũng là một trong số 33 người siêu trường thọ (>110 tuổi) còn sống trên thế giới.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2