0_WOWTIME-NIENLICH_-APPLE-INC.jpg

[WORLDKINGS - NIÊN LỊCH & THÀNH TỰU 2022] Những mốc son chói lọi trải dài suốt 46 năm lịch sử của Apple Inc (1976)

03-03-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Apple Inc., trước đây là Apple Computer, Inc., nhà sản xuất máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính của Mỹ. Trụ sở chính đặt tại Cupertino, California.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2