0_nienlich_wowtime_Talkshow_so01.jpg

[HÀNH TRÌNH KHƠI NGUỒN SỰ NGHIỆP SINH VIÊN VIỆT NAM] Talkshow Kỷ Lục Gia Số 1: “CÂU CHUYỆN CỦA KỶ LỤC GIA VÀ BÀI HỌC KHÁT VỌNG CHO SINH VIÊN”

16-12-2021

Chương trình Talkshow Kỷ Lục Gia - Số 1, Tiếp nối sứ mệnh “Đưa tinh hoa Việt Nam ra Thế giới – Mang tinh hoa Thế giới về Việt Nam” của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và hành trình tìm kiếm, quảng bá tinh hoa Việt Nam ra toàn cầu, chuỗi tọa đàm kỷ lục gia nằm trong dự án “Hành trình khơi nguồn sự nghiệp sinh viên Việt Nam” với thông điệp: “HÃY DÁM ƯỚC MƠ ĐỂ BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH Ý TƯỞNG VÀ BIẾN Ý TƯỞNG THÀNH HIỆN THỰC”.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 3 trang (30 bài)123>Cuối
Content2 (mobil)
content2