• Trang chủ
  • Báo điện tử tin nhanh việt nam (vnexpress) - Niên lịch
  • > Tag
  • > Báo điện tử tin nhanh việt nam (vnexpress)
0_nienlich_wowtime_VnExpress-toa-soan-1.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 21 năm ngày thành lập Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam (VnExpress) (26/02/2001 - 26/02/2022)

26-02-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) VnExpress hay Tin nhanh Việt Nam là một trang báo điện tử tại Việt Nam được thành lập bởi tập đoàn FPT, ra mắt vào ngày 26 tháng 02 năm 2001 và được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép số 511/GP - BVHTT ngày 25 tháng 11 năm 2002, hiện tại do Bộ Khoa học Công nghệ quản lý. Đây là trang báo đầu tiên ở Việt Nam chỉ có bản điện tử mà không có bản in giấy. Ngoài ra, Vnexpress cũng cho ra mắt một phiên bản báo điện tử Tiếng Anh để phục vụ người đọc tại nước ngoài.

Content1 (mobil)
  • 0_capture-vnexpress-net.png

    [VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 20 năm ngày thành lập Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam (VnExpress) (26/02/2001 – 26/02/2021)

    26-02-2021

    [VIETKINGS – NIÊN LỊCH] VnExpress hay Tin nhanh Việt Nam là một trang báo điện tử tại Việt Nam được thành lập bởi tập đoàn FPT, ra mắt vào ngày 26 tháng 02 năm 2001 và được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép số 511/GP - BVHTT ngày 25 tháng 11 năm 2002, hiện tại do FPT Online quản lý. Đây là trang báo đầu tiên ở Việt Nam chỉ có bản điện tử mà không có bản in giấy. Ngoài ra, Vnexpress cũng cho ra mắt một phiên bản báo điện tử Tiếng Anh để phục vụ người đọc tại nước ngoài.

Content2 (mobil)
content2