0_ipiccy_image-2023-01-16T092807-499.jpg

[WOWTIMES – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2023] 61 năm ngày thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (16/01/1962 – 16/01/2023)

16-01-2023

(nienlich.vn) Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập ngày 16/01/1964. Trải qua 61 năm xây dựng và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trường Đảng, một trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo giảng viên lý luận chính trị, cán bộ báo chí - truyền thông, tư tưởng – văn hoá.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 4 trang (34 bài)1234>Cuối
Content2 (mobil)
content2