• Trang chủ
  • Bệnh viện hữu nghị việt – tiệp - Niên lịch
  • > Tag
  • > Bệnh viện hữu nghị việt – tiệp
0_ipiccy_image-2023-03-07T105438-488.jpg

[WOWTIMES – VIETKINGS] Công bố Top 100 đơn vị trên trăm tuổi còn hoạt động tại Việt Nam lần1/năm 2023: (P.49) Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp (1905 – 2023)

07-03-2023

(nienlich.vn) Ngày 02/10/1905, Hội đồng thành phố ra quyết định thành lập Nhà thương bản xứ - tiền thân của Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Tiệp ngày nay. 118 năm hình thành và phát triển, trải qua từng giai đoạn với nhiều thăng trầm và biến cố của lịch sử, bệnh viện đã nhiều lần được thay đổi tên gọi, từ Nhà Thương bản xứ, Bệnh viện Thành phố, Bệnh viện Tiệp Khắc và nay là Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2