0_ceo-nguyen-van-Khoa-anh1-9098-1455435397.jpg

Tập đoàn FPT có Tổng giám đốc mới

08-03-2019

Hôm nay, ngày 8/3, HĐQT FPT đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa, PTGĐ FPT kiêm TGĐ FPT IS, đảm trách vị trí Tổng Giám đốc FPT thay thế anh Bùi Quang Ngọc hết nhiệm kỳ, từ ngày 29/3.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2