0_bao-tang.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 07.06.2022 - Kỷ niệm 267 năm ngày thành lập Bảo Tàng Anh, bảo tàng quốc gia lâu đời nhất, năm1753

07-06-2022

(Worldkings.org - Kyluc.vn) Viện bảo tàng Anh (British Museum) là một viện bảo tàng văn hóa và lịch sử loài người ở Luân Đôn. Với trên 7 triệu vật thể hiện có, Viện bảo tàng Anh là một trong những viện bảo tàng lớn nhất thế giới, minh họa đầy đủ lịch sử văn hóa loài người từ nguyên thủy đến hiện tại.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2