0_bau-duc-2.jpg

Bầu Đức và hành trình 10 năm đầu tư cho bóng đá

31-01-2018

Ngay cả khi HAGL gặp khó khăn, thua lỗ, nợ nần, bầu Đức vẫn tiếp tục chi tiền đầu tư cho bóng đá trẻ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2