• Trang chủ
  • Bệnh viện đa khoa vạn hạnh - Niên lịch
  • > Tag
  • > Bệnh viện đa khoa vạn hạnh
0_nien-lich_wowtime_benh-vien-da-khoa-van-hanh-04.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 21 năm ngày thành lập Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (27/07/2000 - 27/07/2021)

26-07-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh chính thức được thành lập ngày 27/07/2000,là bệnh viện xây dựng theo quy mô bệnh viện quốc tế

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2