• Trang chủ
  • Bệnh viện nhân dân 115 - Niên lịch
  • > Tag
  • > Bệnh viện nhân dân 115
0_z4095610116007_5b48039bae50636d2c89cb7d97ad8595.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2023] Bệnh viện Nhân Dân 115: Hành trình 33 năm tiếp nối niềm tự hào vì sứ mệnh bảo vệ sức khỏe người dân

09-02-2023

(WOWTIMES - VIETKINGS) Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên khoa thần kinh, tim mạch và thận học...

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2