0_000000robot-roach-796x420.png

Mỗi ngày một sáng tạo (53): Robot gián sửa chữa động cơ máy bay của Rolls-Royce

22-11-2018

Trên thực tế, Rolls-Royce đang tạo ra một hạm đội robot rắn, bọ cánh cứng và gián để sửa chữa máy bay.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2