• Trang chủ
  • Bộ kinh xưa nhất việt nam - Niên lịch
  • > Tag
  • > Bộ kinh xưa nhất việt nam
0_thich-hue-tanh.jpg

Mộc bản kinh Pháp Hoa trên 300 năm tuổi được xem là quý hiếm và trọn vẹn duy nhất trên thế giới

14-01-2019

Bộ kinh Pháp Hoa tại chùa Phật Quang được các nhà nghiên cứu xem là bộ kinh quý hiếm và trọn vẹn duy nhất trên thế giới đến nay.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2