• Trang chủ
  • Bộ sưu tập chuông - Niên lịch
  • > Tag
  • > Bộ sưu tập chuông
0_00000000000000000000-huawei2.jpg

Người đàn ông sưu tập hàng trăm chuông độc lạ ở Sài Gòn

11-12-2018

Hơn 200 chiếc chuông của ông Tầm có cái cả nghìn năm tuổi, nguồn gốc từ nhiều quốc gia.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2