0_nienlich_wowtime_BenThanh-Tourist_anh-bia-dai-dien.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 32 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BenThanh Tourist) (09/12/1989 - 09/12/2021)

09-12-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty CP Dịch vụ du lịch Bến Thành tiền thân là Công ty DVDL Bến Thành, thành lập ngày 09/12/1989 trên cơ sở sáp nhập một số đơn vị kinh tế của quận 1, TP Hồ Chí Minh. BenThanh Tourist là một trong những công ty du lịch đầu tiên được cấp giấy phép kinh doanh Du lịch Quốc tế tại Việt Nam

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2