• Trang chủ
  • Biểu tượng 100 năm - Niên lịch
  • > Tag
  • > Biểu tượng 100 năm
0_nha-tho-duc-ba.jpg

Những 'biểu tượng' kiến trúc hơn 100 năm giữa Sài Gòn

04-03-2017

Trải qua hơn 100 năm, Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, bến Nhà Rồng, nhà thờ Đức Bà… không thay đổi nhiều theo thời gian.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2