0_IMG-3144-JPG_680x0.jpg

Bộ sưu tập 160 điện thoại BlackBerry của dân chơi Sài Gòn

20-05-2018

Hơn 160 điện thoại và máy nhắn tin đời cũ được anh Hùng Lê sưu tầm và giữ gìn cẩn thận, thậm chí nhiều mẫu vẫn chưa được khui hộp.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2