0_cafe-trung-nguyen.jpg

Trung Nguyên - thương hiệu biểu tượng hàng đầu của cà phê Việt Nam

09-06-2022

Năm 1996, thương hiệu cà phê Trung Nguyên ra đời mang trong mình khát vọng lớn của Nhà sáng lập Đặng Lê Nguyên Vũ về sự công bằng cho ngành cà phê Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2