• Trang chủ
  • Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Niên lịch
  • > Tag
  • > Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
0_ductho-1509942100455.jpg

Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017: Với cách mạng 4.0, tương lai thế giới phụ thuộc vào giới trẻ

06-11-2017

Phát biểu tại Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đang tác động mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, khiến tương lai thế giới phụ thuộc rất lớn vào thế hệ trẻ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2