0_03-cay-bang-lang-co-thu-1.jpg

[WOWTIMES - Bách Niên Cổ Thụ] (P.48) 03 cây Bằng Lăng nước cổ thụ chứng nhân lịch sử khai phá và phát triển vùng đất Phú Lâm - Chợ Vàm, An Giang

13-05-2023

[NIENLICH.VN-WOWTIMES] Ba cây bằng lăng nước trồng theo một hàng ngang sau Miếu Bằng Lăng, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, một cây có tuổi đời trên 215 năm; hai cây còn lại trên 305 tuổi.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2