0_thuong_hieu_xe_tang_truong_nhanh_nhat.jpg

Top 5 hãng xe có giá trị thương hiệu gia tăng nhanh nhất thế giới

31-10-2016

Interbrand (Tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về định giá các thương hiệu) vừa công bố danh sách Top 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu trong năm 2016, trong đó có 5 thương hiệu ô tô đạt tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với các hãng xe còn lại.

Content1 (mobil)
Trang 28 của 28 trang (274 bài)Đầu<...262728
Content2 (mobil)
content2