0_279e0b4d517700863dba2f7e4dac3e82.jpg

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.93) Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải- 120 năm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước (1902- 2022)

10-08-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận, tiền thân là trường Công chính được thành lập từ năm 1902. Đến nay trường đã có hơn một thế kỷ xây dựng và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và phát triển của nước ta.

Content1 (mobil)
Trang 3 của 37 trang (366 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2