• Trang chủ
  • Công ty công nghệ triệu đô - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty công nghệ triệu đô
0_ceo-nho-tuoi.jpg

13 tuổi tự kiếm hơn 3 nghìn tỷ đồng, 16 tuổi trở thành CEO công ty triệu đô

15-05-2020

Chen Yuheng đã xây dựng một công ty công nghệ triệu đô ở tuổi 13 và là người trẻ nhất của Trung Quốc lọt vào danh sách “Những người trẻ nổi bật dưới 30 tuổi” của Hurun.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2