• Trang chủ
  • Công ty cổ phần dây lưới thép nam định - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty cổ phần dây lưới thép nam định
0_Winesco-cty-01.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 36 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định (30/11/1984 – 30/11/2020)

29-11-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Có tiền thân là Doanh nghiệp nhà nước (Xí nghiệp Mạ điện Nam Định), Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định được thành lập vào ngày 30/11/1984 và được cổ phần hoá vào năm 1999.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2