• Trang chủ
  • Công ty cổ phần dược phẩm tv.pharm - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty cổ phần dược phẩm tv.pharm
0_nienlich_wowtimes_CTY-Duoc-pham_TV-PHARM.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 30 năm ngày thành lập Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (20/05/1992 - 20/05/2022)

20-05-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thành lập vào ngày 20 tháng 5 năm 1992 với cái tên ban đầu là Công ty dược Vật tư Y tế Trà Vinh.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2