• Trang chủ
  • Công ty cổ phần lilama 45.3 - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty cổ phần lilama 45.3
0_nienlich_wowtime_CTY-CP_LILAMA-45-3.png

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 29 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (27/01/1993 - 27/01/2022)

27-01-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty cổ phần Lilama 45.3 tiền thân là Công ty Lắp máy & xây dựng 45.3 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam được thành lập ngày 27/01/1993.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2