• Trang chủ
  • Công ty cổ phần miền đông - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty cổ phần miền đông
0_nien-lich_wowtime_cong-ty-co-phan-mien-dong-MDC.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 36 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Miền Đông (10/01/1986 - 10/01/2022)

10-01-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần miền Đông là một doanh nghiệp Nhà nước hạng 1, trực thuộc Tổng công ty Xây dựng số 1. Tiền thân là công ty Xây dựng Thủy điện Trị An, được thành lập ngày 10/01/1986.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2