• Trang chủ
  • Công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
0_nienlich_wowtime_Thuduc-House-1.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 32 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) (02/02/1990 - 02/02/2022)

01-02-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Ngày 02/02/1990, công ty được thành lập với tên gọi Công ty Quản lý và Phát triển nhà Thủ Đức. Ngày 05/10/1996, Công ty Quản lý và Phát triển nhà Thủ Đức đổi tên thành Công ty phát triển nhà và dịch vụ khu công nghiệp Thủ Đức. Ngày 24/11/2000, Công ty phát triển nhà và dịch vụ khu công nghiệp Thủ Đức chính thức chuyển đổi thành Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House). Ngày 14/12/2006, cổ phiếu Thuduc House với mã chứng khoán là TDH đã chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2