• Trang chủ
  • Công ty cổ phần thủy sản và thương mại thuận phước - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty cổ phần thủy sản và thương mại thuận phước
0_ipiccy_image-2.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 35 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (28/6/1987- 28/6/2022).

28-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước được thành lập ngày 28/6/1987, là một trong những Nhà chế biến và xuất khẩu thủy sản lớn, nằm trong Top 20 doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2